Lapsiperheet

Apua lapsiperheiden arkeen

Ammattitaitoiset työntekijät avustavat arjen askareissa ja palveluihin voidaan liittää perheen tarpeiden  mukaan myös kotisairaanhoidon palveluja.  Olemme mukana perheen arjessa tarjoten vanhemmuuden tukemista ja kodin arkirutiinien hoitoa.

Raahen alueella on käytössä lapsiperheille kotipalvelun palveluseteli. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua lapsiperheille. Asiakkaita ovat pääsääntöisesti perheet, joissa on alle 10-vuotiaita lapsia.

Tilapäistä kotipalvelua voi hakea ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Avun tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Helmi järjestää lapsiperheiden kotipalvelua myös palvelusetelillä.
Pitkäkestoisesta kotipalvelusta puhutaan silloin, kun perheessä tarvitaan tukea arkielämään liittyvien asioiden hoidossa tai esimerkiksi lastenhoidossa.  Perheella ei ole tukena lähiverkostoa ja  perheen tilanne edellyttää ammattihenkilöstön tukea.  Palvelutarve arvioidaan tapauskohtaisesti.
Kotipalvelun myöntämisen kriteerejä
 •   Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 •   Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja
 •   Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 •   Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus
 •   Vanhemman yllättävä sairastumien tai muu kriisitilanne perheessä
 •   Vanhemman sairaala- tai terapiakäynnit tai vastaavat
 •   Vanhemman uupumus/ Vaikea elämäntilanne/  Äkilliset elämänmuutokset
 •   Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 •   Monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet
 •   Perheenjäsenen kuolema
 •   Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 •   Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 •   Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus

Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, mikäli vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta. Myöskään pelkkään siivoukseen, pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon, kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi tai henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen palvelua ei myönnetä.

Ota yhteyttä Helmeen ja kysy lisää palvelusetelistä: Tarja Haveri, puh. 045 892 8226