Palveluseteli

Palveluseteliasiakkaaksi hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin hyvinvointikuntayhtymän palveluihin. Palveluseteli voidaan myöntää kotihoitoon, lasiperheiden kotipalveluun, henkilökohtaiseen avustamiseen, palveluasumiseen tai vuorohoitoon.  Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja palveluun pääsyn kriteereihin. Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen palvelujen saamisesta. Palveluseteliasiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakas valitsee itse palvelusetelipalveluntuottajan hyvinvointikuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelun antamisesta. Palveluseteliä saa käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty.  Kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa ja lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin arvo on tuntimaksu. Säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalvelussa (lukuun ottamatta vammaispalveluja) palvelustelin arvo ja asiakasmaksu sekä mahdollinen omavastuu määräytyvät palvelutarpeen ja asiakkaan bruttotulojen perusteella.Jos asiakas käyttää myönnettyä palvelupäätöstä enemmän palveluaikaa tai lisäpalveluja, hän maksaa itse kustannukset suoraan yrittäjälle. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa.  Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilla

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa NeuvoNurkasta, kuntayhtymän internet-sivuilta ja NettiRassista. Ne palautetaan NeuvoNurkkaan tai NettiRassiin kautta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Lähde: http://www.ras.fi/palvelusetelit ja http://www.ras.fi/ikaantyneiden_palvelut/palvelusetelit

Lisätietoja palvelusetelistä saat tästä
Lomakkeet löytyvät tästä
Palvelusetelihakemuksen voi jättää myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi