Perhehoitaja-pätevyys

Tarja Haveri on suorittanut perhehoitajan koulutuksen. Valmennus antaa lisäosaamista ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa pohditaan muun muassa vanhuutta elämänvaiheena, toimintakyvyn tukemista, mitä perhehoitoon tuleminen merkitsee ikäihmiselle, hänen läheisilleen ja perhehoitoperheelle ja yhteistyön tekemistä eri tahojen kanssa. Valmennus sisältää perhehoitajan ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen tekemistä koskevat asiat, perhehoidon tukimuodot ja perhehoitajan asemaan liittyvät asiat.

Perhehoitaja:

  • Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista.
  • Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.
  • Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa.
  • Tekee yhteistyötä ikäihmisen asioissa.
  • On sitoutunut perhehoitajan tehtävään.

Lisätietoja perhehoidosta saa  mm. perhehoitoliitosta https://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito