Omaishoitajat

Tukena arjessa ja jaksamisessa

Helmen hoitotiimi tukee myös omaishoitajia tukien arjen jaksamista. Omaishoidon sijaishoito voidaan järjestää palvelusetelin avulla. Näin voimme järjestää laitoshoidon sijaan arjen pyörittämisen kotona ympärivuorokautisesti omaishoitajan viettäessä vapaapäiviään.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  Kotiin saatavat palvelut, lyhytaikaishoidon ja vapaan järjestäminen suovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Taloudellinen tuki turvaa toimeentuloa ja korvaa sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Tietoa omaishoidon tuesta löytyy tästä

Omaishoitajat ja läheiset -liiton palveluopas  antaa tietoa siitä minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi.

Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin.

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävistä palveluista löytyy lisätietoa THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lähde: https://omaishoitajat.fi/